2016-10-12

Kontakt

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin
tel.: 63 244 83 88, fax.: 63 244 83 89

 

Dyrektor: Piotr Korytkowski

tel.: 63 244 83 88, e-mail: dyrektor@word.konin.pl

 

Sekretariat: Marta Nowakowska

tel.: 63 244 83 88 wew. 21, e-mail: sekretariat@word.konin.pl

 

Biuro obsługi klienta: Adam Augustiański, Alina KoziarskaDanuta PrzybylakPaulina Przysło

tel.: 63 240 20 30, 63 240 20 31, 63 240 20 32

 

Egzaminator nadzorujący: Przemysław Kurzawa

tel.: 63 244 83 88 wew.: 23

 

Główny księgowy: Jadwiga Borowiak

tel.: 63 244 83 88 wew.: 24, e-mail:glowny.ksiegowy@word.konin.pl

 

Zespół Obsługi Technicznej: Leszek Klijewski

tel.: 63 244 83 88 wew.: 28, e-mail: administracja@word.konin.pl

 

Informatyk: Jarosław Kujawa

tel.: 63 244 83 88 wew.: 26, e-mail: informatyk@word.konin.pl

 

BRD: Paweł Durkiewicz

tel.: 63 244 83 88 wew.: 29, e-mail: brd@word.konin.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się